Tài Khoản Canva Pro Cá Nhân

Hiện nay, Zanstock có cung cấp 2 loại Tài khoản Canva Pro bao gồm nâng cấp tài khoản canva pro cá nhân và nâng cấp tài khoản canva pro Add Team

Nâng cấp tài khoản canva pro cá nhân – 1050K / Năm – Giá gốc 1300K ( Tài khoản của bạn hoặc Tài khoản shop đưa)

Nâng cấp tài khoản canva pro Add Team – 750K / Năm – Giá gốc 3000K

Mua Tài Khoản Canva Pro ngay