Tài Khoản Adobe Stock Bản Quyền

Bảng giá mua hình Adobe Stock bản quyền

Gói tháng – Nâng cấp trên tài khoản cá nhân (1 tháng)

10 Ảnh hoặc 1 Video HD – 375K

40 Ảnh hoặc 6 Video HD – 1000K

750 Ảnh hoặc 25 Video HD – 2500K

Gói tháng – Tài khoản Shop cung cấp (1 tháng)

10 Ảnh hoặc 1 Video HD – 150K

25 Ảnh hoặc 3 Video HD – 400K

40 Ảnh hoặc 6 Video HD – 700K

Gói Credit – Nâng cấp trên tài khoản cá nhân – Credit có hạn dùng 1 năm

5 Credit – 625K

16 Credit – 1875K

40 Credit – 4500K

80 Credit – 8375K

 

Mua ảnh Enhanced License Adobe Stock Premium

2000K / Ảnh – Giá gốc là $249/ Ảnh ( tương đương 6000K)

4000K / Ảnh – Giá gốc là $499/ Ảnh ( tương đương 12,000K)

Liên Hệ tải ảnh Adobe Stock Bản Quyền