Mua Videohive Premium

  • Mua Videohive giá rẻ tại Zanstock với giá chỉ 50% giá gốc .
  • Có nghĩa là nếu Template có giá $40 thì khi mua Template Videohive qua Zanstock thì chỉ cần phải trả là $20
  • Thời gian giao File : trong vòng 30 phút – Tối đa 24H chưa được sẻ Refund 100%
  • Tổng trên 100$ giảm thêm 5%

Khách hàng sẽ nhận được :

  • File Zip chứa Template chất lượng cao từ Videohive ( Videohive bán như thế nào thì nhạc như vậy)
  • File Txt chứa thông tin cần thiết về Lisence,Purchase Code, thời gian thực hiện thanh toán của Template đó
  • File Pdf chứa thông tin cần thiết về Lisence,Purchase Code, thời gian thực hiện thanh toán của Template đó
  • Hình ảnh Purchase Complete của Template đó (chứng mình là nhạc được mua trực tiếp trên Videohive)
Liên Hệ Mua Sản Phẩm