Mua Nhạc Pond5 Bản Quyền

Mua nhạc Pond5 giá rẻ tại Zanstock với giá chỉ 50% giá gốc .

Có nghĩa là nếu bài nhạc có giá $40 thì khi mua nhạc Pond5 qua Zanstock thì chỉ cần phải trả là $20

Thời gian giao File : trong vòng 30 phút – Tối đa 24H chưa được sẻ Refund 100%

Khách hàng sẽ nhận được :

  • File nhạc WAV chất lượng cao từ Pond5 ( Pond5 bán như thế nào thì nhạc như vậy)
  • File Pdf Reciep chứa thông tin cần thiết về Lisence,toàn bộ thông tin bài nhạc, thời gian thực hiện thanh toán của bài nhạc đó ( chứng minh là nhạc được mua trực tiếp trên Pond5 )
  • Hình ảnh Proof of Purchase của bài nhạc đó ( chứng minh lisence, bài nhạc được mua bản quyền trên Pond5 )
Liên Hệ Mua Sản Phẩm