Mua Nhạc AudioJungle

Mua nhạc Audiojungle giá rẻ tại Zanstock với giá chỉ 50% giá gốc .

Có nghĩa là nếu bài nhạc có giá $40 thì khi mua nhạc Audiojungle qua Zanstock thì chỉ cần phải trả là $20

Thời gian giao File : trong vòng 30 phút – Tối đa 24H chưa được sẻ Refund 100%

Khách hàng sẽ nhận được :

  • File Zip chứa nhạc chất lượng cao từ Audiojungle ( Audiojungle bán như thế nào thì nhạc như vậy)
  • File Txt chứa thông tin cần thiết về Lisence,Purchase Code, thời gian thực hiện thanh toán của bài nhạc đó
  • File Pdf chứa thông tin cần thiết về Lisence,Purchase Code, thời gian thực hiện thanh toán của bài nhạc đó
  • Hình ảnh Purchase Complete của bài nhạc đó (chứng mình là nhạc được mua trực tiếp trên Audiojungle)
Liên Hệ Mua Sản Phẩm