Mua Model 3DOcean

Model 3D tại 3DOcean bản quyền giá rẻ chỉ bằng 50% so với giá trị thực ở website chính thức.

  • Các bạn gửi link model 3docean cần mua cho Zan tại : https://www.facebook.com/Zanstock
  • Zanstock gửi bạn báo giá cho các link bạn vừa gửi, giá được tính theo cách phía trên mình đã chia sẽ
  • Khách hàng sẽ chuyển khoản cho Zanstock qua STK ngân hàng hoặc MOMO
  • Zanstock nhận được chuyển khoản và bắt đầu tiến hành làm và tải file gốc từ 3Docean – Upload lên Drive – gửi link cho khách hàng
  • Trong vòng 24H Zanstock sẽ tiến hành làm liên tục tới khi Done để gửi link cho Khách. Quá 24H nếu chưa gửi link được -> Zanstock Refund 100%
Category:
vngraphic
vngraphic