Model 3D Unreal Engine

Cung cấp model 3D Unreal Engine bản quyền với giá rẻ chỉ bằng 50% số tiền nếu mua trực tiếp từ website chính.

  • Các bạn gửi link model 3D Enreal Engine cần mua cho Zan tại: https://www.facebook.com/Zanstock
  • Zanstock gửi bạn báo giá cho các link bạn vừa gửi, giá được tính theo cách phía trên mình đã chia sẽ
  • Khách hàng sẽ chuyển khoản cho Zanstock qua STK ngân hàng hoặc MOMO
  • Zanstock nhận được chuyển khoản và bắt đầu tiến hành làm. Sau khi hoàn thành sẽ gửi tài khoản Unreal Engine có chứa các Model 3D bạn đã Order
  • Trong vòng 24H Zanstock sẽ tiến hành làm liên tục tới khi Done để gửi tài khoản cho Khách. Quá 24H nếu chưa gửi tài khoản được -> Zanstock Refund 100%
Categories: ,