Mua Asset Kitbash3d

Mua model 3D,Asset Kitbash 3D chỉ với 50% giá gốc 

Ví dụ : 1 Link Kitbash3D ở trang chủ có giá $100 ( tầm 2.500.000 VND). Zanstock sẽ hỗ trợ bạn mua với giá bằng 50% giá gốc. Chỉ $50 (tầm 1.250.000 VND)

  • Sau khi hoàn thành Zanstock sẽ cung cấp tài khoản Khách hàng chủ động tải Asset phù hợp với phần mềm và trình Render đang dùng
  • Thời gian trả file : dự kiến từ 30 phút – 2 giờ . Tối đa 24h chưa được Refund 100%
  • Khách hàng chủ động tải được mọi định dạng được hỗ trợ trong pack
  • File gốc load trực tiếp từ trang chủ.
  • An toàn,không sợ Virus.
Liên Hệ Mua Sản Phẩm