Motion Bro 3 Full Pack 2022

Motion Bro 3 Full Packs dành cho After Effect: 1300K

Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu của người dùng, Zanstock cung cấp bộ cài lẻ tuỳ nhu cầu:

STTTÊN SẢN PHẨMGIÁ GỐCGIÁ BỘ LẺ
11850 UI HUD Generator$69300K
23600 Create Pack$39170K
33D Explainer Video Toolkit V2$69300K
4850+ Gravity Social Media and Broadcast Pack$49220K
5Transitions Seamless Transitions Pack V8$59250K
6AE Face Tools$45200K
7Gravity V2 Social Media Pack$49200K
8Infopix Infographics Pack$49200K
9Lava Social Media Pack$49200K
10The Streamer Everything for Web$49200K
11Fragments 2000 Animated 2D Elements$59250K
122250+ Toko Graphics Pack$69300K
  • Giá áp dụng cho 1 lần cài đặt/ 1 máy tính
  • Phí cài đặt lại : 100k/Pack . 200k/Full Pack
  • Khi cài đặt Full Packs từ 2 máy trở lên giảm 100k