Motion Bro 3 Full Pack 2022

Motion Bro 3 Full Packs dành cho After Effect: 1300K

Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu của người dùng, Zanstock cung cấp bộ cài lẻ tuỳ nhu cầu:

STT TÊN SẢN PHẨM GIÁ GỐC GIÁ BỘ LẺ
1 1850 UI HUD Generator $69 300K
2 3600 Create Pack $39 170K
3 3D Explainer Video Toolkit V2 $69 300K
4 850+ Gravity Social Media and Broadcast Pack $49 220K
5 Transitions Seamless Transitions Pack V8 $59 250K
6 AE Face Tools $45 200K
7 Gravity V2 Social Media Pack $49 200K
8 Infopix Infographics Pack $49 200K
9 Lava Social Media Pack $49 200K
10 The Streamer Everything for Web $49 200K
11 Fragments 2000 Animated 2D Elements $59 250K
12 2250+ Toko Graphics Pack $69 300K
  • Giá áp dụng cho 1 lần cài đặt/ 1 máy tính
  • Phí cài đặt lại : 100k/Pack . 200k/Full Pack
  • Khi cài đặt Full Packs từ 2 máy trở lên giảm 100k