Lynda Premium

Dịch vụ hỗ trợ get khóa học trên trang Lynda.com:  50k/Khóa học

  • Các bạn gửi Link khóa học trên lynda cho mình
  • Chuyển khoản thanh toán số tiền tương ứng 50k/Khóa học
  • Mình sẽ download và gửi link google drive cho bạn
Category: