Freepik Premium

Dùng qua hệ thống tải trung gian của Zanstock. Không phải tài khoản trực tiếp từ Freepik

  • Mua tài khoản Freepik Premium giá rẻ chỉ 99K
  • Bảo Hành 100% trong suốt quá trình sử dụng của Khách Hàng.
  • Support, Hỗ trợ trong vòng 1-10′ khi Khách Hàng gặp vấn đề trong quá trình sử dụng.
  • Không bị limit IP trong quá trình sử dụng.
  • Không bi limit Device trong quá trình sử dụng,tính năng được phát triển để thích hợp dùng cho Team
  • Cho phép 1 account đăng nhập nhiều máy.
  • Mỗi ngày có tới 30 lượt tải .
  • Chỉ cần dán link Freepik Premium vào và tải, cực tiện dụng
Liên Hệ Mua Sản Phẩm