Code Maxon One Student 12 Tháng

Maxon có gói Maxon One giá $9,99 – để mua được gói này cần code giảm giá –> Zanstock bán Code giảm giá

  • Code Maxon One Student giá 600K
  • Sử dụng trực tiếp ở tài khoản Maxon của người dùng
  • Zanstock hỗ trợ trực tiếp đến khi đã mua thành công Maxon One Student. Zanstock sẽ giao code khuyến mãi hoặc khách hàng giao tài khoản Maxon để Zanstock tự nâng cấp
  • Sau khi đã nhập code và mua thành công, khách hàng dùng gói Maxon One trong 6 tháng, bao gồm Cinema 4D, Redshift,Zbrush,VFXSuite,Universe,Trapcode Suite,Plural Eyes,Magic Bullet Suite bản quyền Student
  • Tài khoản đã mua Maxon One Student trước đó mua tiếp tục được sau khi đã hết 6 tháng.

Lưu ý : Zanstock chỉ bán code khuyến mãi. Chi phí $9,99 mua tại trang chủ Maxon là chi phí khách hàng sẽ chi trả riêng.

Liên Hệ Mua Sản Phẩm
Categories: ,