Cách Fix Lỗi OTP Adobe “That’s an invaild code. Try Again”

Cách sửa lỗi "That’s an invaild code. Try again" khi nhập OTP Adobe
Cách sửa lỗi “That’s an invaild code. Try again”

Trường hợp này xảy ra khi: Thời gian mail gửi OTP từ Adobe sai với thời gian bạn Sign in vào App và nhập OTP

Và khi nhập sai và Request OTP mới quá nhiều lần, Adobe sẽ ngưng gửi mail OTP. Do đó bạn sẽ tiếp tục không nhập đúng OTP.

Vấn đề : Adobe không gửi mail chứa OTP mới cho bạn qua Email.

Cách giải quyết: Làm cho Adobe gửi lại mail OTP mới.

 • Tắt toàn bộ các App Adobe đang mở
 • Mở lại Creative Cloud App Desktop, bấm “Sign in with Different Acount
 • Mở trình duyệt bất kì mà bạn đang dùng, ở đây mình dùng Chrome và mở TAB ẩn danh .
  Win : Ctrl + Shift + N
  Mac: Cmd + Shift + N
 • Truy cập vào Adobe.com trong trình duyệt ẩn danh vừa tạo và Sign in bằng tài khoản hiện tại.
 • Adobe sẽ yêu cầu OTP và lúc này Adobe sẽ gửi mail mới chứa OTP về mail.
 • Lấy OTP và dán vào để đăng nhâp thành công trên Web.
 • Đăng nhập lại trên Creative Cloud APP, Adobe sẽ yêu cầu OTP. Lấy OTP mới nhất trong mail để nhập vào và đăng nhập dùng App bình thường

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *